top of page

Årsplenum 30.3ÅRSMÖTEN


SLC Åboland och Finska Hushållningssällskapet håller sina årsmöten den 30 mars 2022 i Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Kimito. På mötena behandlas stadgeenliga ärenden.


Program:

9.30 Välkomstkaffe.

10.00 Vårmöte, SLC Åboland.

10.45 Årsplenum, FHS.

12.00 Lunch

13.00 Aktuell lantbrukspolitisk information.

Mats Nylund, Ordförande SLC

13:30 Skogspolitisk översikt

Viktor Harvio, Skogsombudsman SLC

14.00 Kolsänkor, kolbindning och utsläppshandel.

Forstmästare Tage Fredriksson, Bioenergi r.f.

15.15 Dagen avslutas


Välkomna! Styrelserna

bottom of page