top of page

225 års jubileumsseminarium - i bilder

Vårt 225års jubileum gick av stapeln den 29.11. Nedan kan ni se dagen i bilder.


Dagen började med SLC Åbolands och FHS höstmöten i kontoret i ÅboSLC Åbolands höstmöte


Båda LF och personalen ville fotografera, vem skall man se på undrar herrarna

Sällskapets styrelseordförande Torolf Karlsson öppnar höstmötet


Bjarne håller sitt första höstmöte och berättar här om verksamheten för 2022


Jubileumsseminariet hölls i Kåren

Sista finslipningen innnan gästerna kommer
FHS 225års anteckningsblockVälkomstskålBröderna Rantala stod för musiken


Jubileumsseminariet öppnas av Torolf Karlsson

Jörgen Grandell utses till hedersmedlem

Skål!De övriga sällskapen gratulerar FHS


Statmaktens hälsning, Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Med historien som vägkost för framtiden, Agronom Jörgen Grandell

Medaljutdelning


CAP23, jordbrukets framtidsutsikter och försörjningsberedskapens betydelse, Linjedirektör Johan Åberg, MTK

Ett lyckat jubileumsseminarie avslutades med kaffe och tårta!


TACK till alla deltagare!Comments


bottom of page