top of page

Behöver du för nya din växtskyddsexamen?


Nu är det dags att kontrollera om växtskyddsexamen bör förnyas.


Vi kommer att ordna följande examenstillfälle:


9.4 Axxell Brusaby, kl. 9 – 12

10.4 FHS kontor, kl. 17 – 19 (ordnas om det är tillräckligt med deltagare)

 

Pris 70€ (inkl. moms) (möjligt att enbart utföra tentamen)


Det är även möjligt att utföra examen via nätet om inte detta tillfälle passar.

 

Anmälningar senast 8.4 till:


Nora Lindroos 040 5657 244 nora.lindroos@fhs.fi

Sara Niskanen 040 549 7473 sara.niskanen@fhs.fi

Comments


bottom of page