• FHS

Bondeföretagaren

Finska Hushållningssällskapet, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Ålands Hushållningssällsakap har en gemensam kundtidning - Bondeföretagaren.

Du kan läsa den digitalt här:


BF222_Gemensamma kundtidning
.pdf
Download PDF • 3.21MB

21 views0 comments

Recent Posts

See All