top of page

Dags att uppdatera markkarteringen?

Nu skulle det vara aktuellt att kontrollera om markkarteringarna för er gård bör förnyas.

Markkarteringar skall förnyas med 5 års intervaller. Är markkarteringarna tagna 2017 är det dags att ta nya nu 2022.


Vi erbjuder markkarteringstjänster både maskinellt och manuellt.Tag kontakt med våra rådgivare för mer information.


Peter Fritzen Nora Lindroos Sara Niskanen

0400688507 0405657244 0405497473

bottom of page