top of page

Denise Ramstedt tar vid efter Riitta-Liisa Petterson som miljö- och landskapsrådgivare

I början av februari börjar Denise Ramstedt jobba som miljö- och landskapsrådgivare på FHS. Hon efterträder Riitta-Liisa Pettersson, som egentligen gick i pension redan i början av 2022, men har fortsatt jobba på deltid enligt behov med bl.a. rådgivningstjänster inom Råd 2020 och med att göra miljöavtalsansökningar. Riitta-Liisa kommer ännu för en övergångsperiod nu under våren vid behov stå till tjänst och hjälpa Denise.

För tillfället jobbar Denise med övervakning av jordbruksstöd på NTM-centralen i Nyland samtidigt som hon slutför sina studier till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia. I sitt examensarbete, som är ett beställningsarbete för Nylands NTM-central, har hon fokuserat på miljöavtal.

Hon är hemma från Pargas, men bor för tillfället på studieorten Ekenäs.

Riitta-Liisa ler belåtet bredvid Denise. Hon är lättad då frågan om hennes efterträdare har fått en lösning och de som söker om miljöavtal kan få hjälp och rådgivning från FHS även i fortsättningen.

-”Jag ser mycket positivt fram emot vad Denise kan erbjuda åt våra kunder. Hoppas att alla förstår att utnyttja hennes tjänster och de möjligheter som ges t.ex. via Råd 2030, inte enbart en gång utan flera gånger under avtalsperioden.”
Vi hälsar Denise varmt välkommen med i vårt team!

Comments


bottom of page