top of page

Djurstödsutbildningar, januari 2024

I januari 2024 kommer NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Satakunta att anordna sex gemensamma djurstödsutbildningar i ett omfattande samarbete med intressebevakande organisationer. Tisdag 16.1.2024 är ämnet för utbildningen nötkreatur.


Program 16.1.2024 (ändringar är möjliga)

 • Kl 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang: Helena Fabritius, SLC Åboland

 • Kl 10.10 Ändringar i djurskyddslagen (AVI)

 • Kl 11.10 Diskussion och frågor

 • Kl 11.25 paus

 • Kl 11.45 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för nöt: Cecilia Avén, NTM-centralen i Nyland

 • Kl 12.45 Diskussion och frågor

 • Kl 13.00 Stödansökningsinfo och Vipu-tjänsten: kommunernas landsbygdsförvaltningen, Susanne Mäkelä (Pemar)

 • Kl 13.20 Stöd för uppfödning av lantraser: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland

 • Kl 13.40 Produktionsdjuren inom ekologisk produktion: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland

 • Kl 13.55 Diskussion och frågor

 • Kl 14.00 Tillfället avslutas


Program 22.1.2024 (ändringar är möjliga)

 • Kl 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang: Helena Fabritius, SLC Åboland

 • Kl 10.10 Ändringar i djurskyddslagen (AVI)

 • Kl 11.10 Diskussion och frågor

 • Kl 11.25 paus

 • Kl 11.45 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för får och getter: Beda Öhman, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl 12.45 Diskussion och frågor

 • Kl 13.00 Stödansökningsinfo och Vipu-tjänsten: kommunernas landsbygdsförvaltningen, Susanne Mäkelä (Pemar)

 • Kl 13.20 Stöd för uppfödning av lantraser: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland

 • Kl 13.40 Produktionsdjuren inom ekologisk produktion: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland

 • Kl 13.55 Diskussion och frågor

 • Kl 14.00 Tillfället avslutas


Webinariet kommer att spelas in och inspelningen kommer endast att distribueras till registrerade användare. Utbildningen riktar sig särskilt till nötgårdar som är verksamma i regionerna Nyland, Egentliga Finland och Satakunta.Comments


bottom of page