• FHS

Eko-stödutbildning för odlare 8.4.2022

ödutbildning för ekoodlare ordnas via Teams. Nedan finns programmet för utbildningen.


Länken till Teamsmötet hittar ni på SLC Åbolands hemsida https://slc.fi/om-slc/producentforbunden/slc-aboland/aktuellt-i-slc-aboland

2 views0 comments

Recent Posts

See All