top of page

En hälsning från Riitta-Liisa Pettersson

Jag som miljö- och landskapsvårdsrådgivare vid Finska Hushållningssälakapet går i pension från den 1 januari 2022

Jag kom till FHS som grönområdesplaneringshortonom våren 1994 för drygt 27 år sedan. Arbeten utvidgades till rådgivning och planeringstjänster för skötsel av landskapet och miljö. Under mitt första årtionde gjorde jag rätt så många trädgårdsplaner både för privata och för landsbygdsturism företag. I och med EU:s anslutning fick jordbruksstöd, särskild miljöspecialstödsplanering, nu miljöavtal, och miljörådgivning en allt större roll under årens lopp. Där till, har jag varit med och utvecklat fler utvecklingsprojekt för landskapen.

Och mycket har hänt under denna tid. Idag man bl.a. förstår hur stor betydelse en välskött miljö har för en attraktiv företagsbild. Ett välskött, mångformig och levande landskapet utgör en förutsättning för landsbygdens dragningskraft. Ett vårdat skärgårds kulturlandskap höjer värdet på närområdena, ökar boende trivseln samt bidrar till att turister kommer hit och trivs här. Och gårdar med djur är alltid lockande samt värd att beakta.

Under de senaste 30-år har kött produktionen blivit mångsidigare och till och med vuxit. I början av 1990-talet hade antalet naturliga betesmarker minskat till några hundra hektar. Nu i vårt område finns det tusentals hektar naturbeten. Det är nu erkänt att boskapsuppfödare upprätthåller både skärgårds kulturlandskapen och den biologiska mångfalden.


Det finns fina minnen av många delade stunder, med Dig – min kund, med mina arbetskamrater, kollegor och med andra personer som jag har fått träffa under dessa år. Många av er har blivit mer än bara en bekant för arbetstillfället. Jag har fått arbeta där jag har trivts, fått se bl.a. utvecklingen av många vackra skärgårdsobjekt. Ett stort tack för det åt er alla. Tack!


En mjuk landning för pensionsdagarna blir det dock. Jag kommer att fortsätta på deltid. För år 2022 har jag vid behov lovat göra bl.a. rådgivningstjänster inom Råd 2020 och hjälpa dig med att göra miljöstödsökningar för nya objekt på våren 2022.

Med denna hälsning önskar jag Dig en Fridfull Jul och Framgångsrikt Nytt År 2022


Olen siirtymässä Finska Hushållningssälakapetin maiseman- ja ympäristönhoidon neuvoja töistäni eläkkeelle 1.1.2022 alkaen.

Tulin taloon keväällä 1994, reilut 27 vuotta sitten puutarhasuunnitteluhortonomiksi ja työ laajeni maiseman- ja ympäristönhoidon neuvontaan ja suunnittelutöihin. Ensimmäisenä vuosikymmenenä teinkin enimmäkseen ympäristösuunnitteluun liittyviä töitä, sekä yksityispihoihin että maaseutumatkailuyrityksille. Muutamia ympäristönhoitoon liittyviä ja maaseudun maisemaa kehittäviä hankkeita tuli vuosien aikana myös toteutettua.

Mutta EUn liittymisen myötä maataloustukiin liittyvät työt, erityisympäristötukisuunnittelu, nykyisin ympäristösopimukset, ja neuvonta ottivat vuosien saatossa yhä suuremman roolin.

Paljon on tapahtunut tänä aikana. Nykyisin mm. ymmärretään miten suuri merkitys hyvin hoidetulla ympäristöllä on yrityskuvan luomisessa ja ylläpitämisessä.

Hoidettu, monimuotoinen ja elävä maisema on alueen ja yritysten vetovoimatekijä. Hoidettu ympäristö ja saariston kulttuurimaisema myös lisää asumisviihtyvyyttä sekä hyödyttää paikallisten lisäksi tänne tulevia matkailijoita.

Myös karjaa pitävät tilat ovat aina merkityksellisiä. Lihakarjankasvattajien joukko on monipuolistunut ja jopa kasvanut. Luonnonlaidunten määrä oli 1990-luvun alkuun supistunut muutamaa sataan hehtaariin. Nyt hoidon piirissä on meidänkin alueella jo tuhansia hehtaareita. Nyt myös tiedostetaan että lihakarjan kasvattajat ylläpitävät sekä saariston kulttuurimaisemia että luonnon monimuotoisuutta.


Muistoja riittää monista yhteisistä hetkistä teidän kuin työkavereiden, kollegojen että muiden yhteistyötahojen kanssa, joita olen saanut tavata näiden vuosien aikana. Monista teistä on tullut enemmän kuin vain hetken tuttavuus. Olen saanut tehdä työtä, jossa viihdyin ja olen. päässyt seuraamaan mm. upeiden perinnebiotooppikohteiden kehitystä. Suuri vilpitön kiitos siitä kuuluu teille kaikille. Kiitos!


Pehmeälasku eläkepäiville tässä on tulossa. Vuoden 2022 olen lupautunut osa-aikaisesti tarvittaessa tekemään mm. Neuvo 2020 neuvontakäyntejä ja avustamaan Sinua mm. tulevan kevään 2022 uusien ympäristötukihakujen merkeissä.

Tämän tervehdyksen mukana toivotan Sinulle leppoisaa Rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2022


Riitta-Liisa Pettersson, FHS - STSComments


bottom of page