top of page

Fältträff 4.7 - Attu, Pargas

Finska Hushållningssällskapet ordnade tillsammans med SLC Åboland, Carbon Action och Lantmännen Agro en fältvandring på Attu. Jordbrukare från Åboland och några från Nyland deltog.Peter Fritzén hälsar alla välkomna

Magnus Aspelin berättar om Attu GårdRoger Lindroos berättar om sin jordbruksverksamhet


Tuomo Erjala från Lantmännen förde en öppen diskussion med deltagarna

Fältvandringen har börjat


Vi tackar alla deltagare för en lyckad fältvandring, samt Lantmännen Agro för kaffe med tilltugg.
Comments


bottom of page