top of page

Fältträffar 27.6 och 4.7

Finska Hushållningssällskapet ordnar fältträffar i sommar. En på Kimitoön och en i Pargas.


Fältträff på Kimitoön 27.6

Finska Hushållningssällskapet ordnar fältträff tisdag 27.6 kl. 17 hos FHS:s viceordförande Kenneth Ginman på Rosendal-Backa gård, Rosendal västra 43, 25860 Björkboda

Välkommen med för att diskutera marknadsläge, kontraktsodling, växtskydd, gödsling, markstruktur, kolbindning, förnybar energi och annat aktuellt under odlingssäsongen och inför hösten! Vi inleder med samling och kaffe kl. 17. Peter Österman från A-Spannmål deltar med ”Marknadsinfo och A-Spannmål aktuellt” Anne Nordling som jobbar som kommunikationssakkunnig på BSAG informerar om Carbon Action Svenskfinland och hur vi kan förbättra markstrukturen, göra odlingen mera mångsidig och minska behovet av insatsmedel. Växtodlingsrådgivare och direktör Bjarne Westerlund från FHS medverkar.

Efter de inledande presentationerna blir det fältvandring med närmare titt på grödorna och diskussion om vad som gjorts och kan göras för att få ett möjligast gott skörde- och ekonomiskt utfall i rådande förhållanden. Ingen anmälan behövs.Fältträff på Nagu 4.7

Finska Hushållningssällskapet ordnar fältträff tisdag 4.7 kl. 17 hos FHS:s ordförande Torolf Karlsson på Galls gård, Skärgårdsvägen 5386, 21670 Pärnäs.

Välkommen med för att diskutera marknadsläge, kontraktsodling, växtskydd, gödsling, markstruktur, kolbindning, förnybar energi och annat aktuellt under odlingssäsongen och inför hösten! Vi inleder med samling och kaffe kl. 17. Peter Österman från A-Spannmål deltar med ”Marknadsinfo och A-Spannmål aktuellt” Vd Risto Uusitalo från Golden Fields Factory Oy presenterar Golden Fields satsning på kontraktsodling av vall för export. Vi får även bekanta oss med Galls gårds satsning på solpaneler. Växtodlingsrådgivare och direktör Bjarne Westerlund från FHS medverkar.

Efter de inledande presentationerna blir det fältvandring med närmare titt på grödorna och diskussion om vad som gjorts och kan göras för att få ett möjligast gott skörde- och ekonomiskt utfall i rådande förhållanden. Ingen anmälan behövs.


Varmt välkomna!

Comments


bottom of page