top of page

FHS årsberättelse 2023

Då vårmötet hölls presenterade Bjarne Westerlund sällskapets årsberättelse.

Omkring 70 procent av regionens aktiva jordbrukare nyttjar i varierande grand Finska Hushållningssällskapets tjänster. Många av kunderna utnyttjar tjänsterna regelbundet.


Om du missade mötet kan du ta del av vår årsberättelse i videon nedan:Comments


bottom of page