• FHS

FHS:s höstplenum


Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller sina höstmöten tisdagen den 30 november 2021 på Manegen i Pargas, Brunnsvägen 21, Pargas.På mötena behandlas stadgeenliga ärenden.

9.30 Välkomstkaffe

10.00 Höstplenum, FHS

10.45 Höstmöte, SLC Åboland

11.30 Kan min täckdikning fungera ännu bättre? , Helena Äijö, Täckdikesföreningen.

12.15 Lunch med kaffe och tårta.

13.15 Aktuell lantbrukspolitisk information, verksamhetsledare Mats Nylund, SLC.

14.00- Carbon Action och kurs i Regenerativt lantbruk.

14:30 Anne Antman, Carbon Action


Vi ber deltagarna beakta möjlig covid19 smittspridning och bära sitt ansvar för allas säkerhets skull.

VÄLKOMNA Styrelserna

42 views0 comments

Recent Posts

See All