top of page

Finska Hushållningssällskapet lanserar nya servicepaket

Finska Hushållningssällskapet lanserar nya servicepaket inom lantbruksrådgivningen.

Två kategorier av servicepaket erbjuds odlarna i Åboland. Det ena kallas FHS växtodling och omfattar rådgivning i växtodling, markvård och miljö.


Med servicepaketet strävar man efter bättre skördar och ekonomi bland annat genom att öka kunskapen om markstruktur, markhälsa, växtföljd och kolbindning. Målet är att förmedla praktiska tillämpningar såväl inom växtodlingen som vattenvården och klimatet. Individuell rådgivning, skiftesgranskningar och skiftesbokföring kan till exempel ingå i servicepaketet.


Det andra paketet marknadsförs under benämningen Gårdens framtids- och ekonomiplan och fokuserar på affärsutveckling, ledning och beredskap inom ett lantbruksföretag. I det här servicepaketet kartläggs och diskuteras målsättningar, förutsättningar och risker.

I rådgivningen ingår bland annat utveckling av gårdens affärsverksamhet och konkurrenskraft utgående från ekonomiska kalkyler och resultatanalyser.


Servicepaketen omfattar vardera upp till 10 timmar rådgivning under ett år. Innehållet i paketen består av valfria delar som odlaren kan välja mellan.

I timmarna ingår tiden för rådgivarnas resor samt förberedande arbeten och dokumentation. För servicepaketet betalar odlaren endast 87 euro (+moms) i och med att avgiften är subventionerad med statsstöd.

– Det är ett förmånligt paket som innehåller flera timmar rådgivning. Och man kan använda timmarna vid olika tidpunkter under året, säger Bjarne Westerlund, direktör för Finska Hushållningssällskapet.

Han hoppas att odlarna utnyttjar möjligheterna till rådgivning. Och intresse finns redan.

– Vi har fått in flera anmälningar där odlare reserverat tider. Det lönar sig att vara ute i god tid då resurserna inom rådgivningen är begränsade, säger Westerlund.


Utöver servicepaketen erbjuder Finska Hushållningssällskapet också juridiska tjänster till åboländska lantbruksföretagare.


Tjänsterna som erbjuds i samarbete med Nylands svenska lantbrukssällskap omfattar bland annat juridiska frågor kring fastigheter och fastighetsöverlåtelser samt privaträttsliga frågor om bland annat ägande, intressebevakning, testamenten och äktenskapsförord. Tjänsterna erbjuds av jurist Mikaela Strömberg-Schalin vid NSL.

Comments


bottom of page