top of page

GIPS-evenemang i Bjärnå den 6.11

Evenemanget arrangeras av projekten Pellon viljavuusluvut, Gips, Hiilipelto, Saaristomeri CAP ja Kohti tulevaa.

När: 6.11 kl. 9.30 - 13.30

Var: Bjärnå stadshus , Lupajantie 1, Bjärnå


Åkrarnas odlingstillstånd har varit ett hett ämne för odlarna under den gångna odlingssäsongen, då väderleken drabbat Egentliga Finland. Den svåra torkan och den blöta sensommaren utmanade jordbrukarna exceptionellt hårt.


Kan åkrarnas odlingstillstånd förbättras i praktiken och därmed förbättra odlingssäkerheten? Extrema väderfenomen förutspås fortsätta, så beredskap och anpassning till klimatförändringen behövs.


Program:


9.30 Kaffe

Öppning av evenemanget och praktiska arrangemang

10.10 De ekonomiska effekterna av markförbättringsgrödor | Veli-Matti Jalli, ekonomiexpert, ProAgria Västra Finland

10.40 Möjligheterna till framgång med odlingsmetoder | Tuomas Levomäki, lantbruksföretagare, Loimaa skolgård

11.10 Naturbaserad grunddränering - vad, hur och varför | Katariina Yli-Heikkilä, miljöexpert, Valonia

11.40 Fördelarna med markförbättringsmedel och åkermarkens näringsbalans | Olli-Pekka Ruponen, agrolog, Toivon Tila

12.10 Investeringsstöd för att förbättra vattenförvaltningen och odlingsvillkoren för åkermark | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Landsbygdstjänster

12.40 Slutdiskussion och gå vidare för att utforska Perniönjoki flodslätt nära stadshusetComentarios


bottom of page