top of page

Gipsbehandling gav klart täckdikesvatten i Kauvatsa

Nu är rätt tid att ansöka om gipsbehandling av åkrar. I september 2022 spreds gips på ca 35 hektar av Lars Numelins åkrar. En sak som väckte hans intresse var möjligheten att utan kostnader få pröva på något nytt på åkrarna, med tanke på utveckling av jordbruket som helhet. – Det var intressant att man genom att helt enkelt sprida gips på åkern kan påverka åkerjordens struktur och utlakningen av näringsämnen till vattendragen, säger Numelin. Resultaten är också verkligt lovande. Mer info på KIPSI-projektets hemsida och av din rådgivare. Jordbrukare kan ansöka om gips och rådgivning på adressen www.kipsinlevitys.fi

Läs hela artikeln nedan:Comentários


bottom of page