top of page

Hållbar grönsaksproduktion i framtiden i Sydvästra Finland

Välkommen till att lyssna på och ta del i diskussion om framtidens hållbara grönsaksproduktion på friland i Sydvästra Finland.


Tidpunkt: onsdag 20.3.2024 kl. 9.30–14.30

Plats: Livia Tuorla, auditoriet, Tuorlavägen 1, 21500 Pikis


Vilka är produktionens styrkefaktorer och utmaningar i regionen? Erbjuder ökande efterfrågan av grönsaker nya möjligheter i framtiden? Hur förändras odlingsmetoderna? Kan klimatförändringen möjliggöra odling av nya växtarter? Kom med och diskutera samt skapa visioner om hur grönsaksproduktionen borde utvecklas i regionen.


Program

9.30

Morgonkaffe

10.00 

Tillfället öppnas

10.10

Möjligheter med åkerrobotar i grönsaksodling – Peltorobo-projektets erfarenheter från sommaren 2023, sakkunnig Eerikki Kaila, Arbetseffektivitetsföreningen (TTS)

10.40

Grönsaksodlingens styrkefaktorer och utmaningar i Sydvästra Finland (diskussion)

11.40

Lunch

12.40

Jordbrukarens anförande, Lauri Niittynen, Kallela gård, Bjärnå

13.00

Mot framtiden – grönsaksproduktionens framtidsutsikter i Sydvästra Finland

14.00

Kaffepaus

14.15

Kommentarer, odlingssakkunnig Riikka Nykänen, Apetit Ruoka Oy

14.30

Tillfället avslutas

Tillfället går i huvudsak på finska, men man kan också bra kommentera och diskutera på svenska. Diskussionstillfället är öppet och gratis för alla. Kaffe och lunch avgiftsfritt för alla deltagare.Mera information fås av Karoliina Rimhanen, tfn 040 747 1255 eller e-post karoliina.rimhanen@luke.fi  

コメント


bottom of page