top of page

Höstanmälan 2022

Nu kan du göra din höstanmälan för 2022. Detta kan du göra från 15 september fram till 27 oktober i Vipuntjänsten.

Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen vidtas för växttäcken vintertid på åkrarna, placering av flytgödsel i åkern samt återvinning av näringsämnen och organiska ämnen.

Höstanmälan för växttäcken vintertid på åkrarna skall göras årligen. Om odlaren ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen, skall en höstanmälan göras även för det.


Viputjänsten hjälper med höstanmälan

Gårdarna kan med hjälp av höstanmälan planera vilka skiften som lämnas växtbeklädda redan innan anmälan skickas. Anmälningen av gödselåtgärder underlättas av en funktion där man kan kopiera samma gödselinformation för flera skiften åt gången.

Skiftesuppgifterna som gården meddelat på våren är färdiga att användas i Vipu.


Kom ihåg - Om gården har varit i åkerövervakning kan det ha skett förändringar i de arealer som anmälts på våren. Arealerna kan kontrolleras i inspektionsberättelsen från övervakningen. I höstanmälan ska arealerna anges i enlighet med inspektionsberättelsen, om rapporten har inkommit före utgången av höstanmälningstiden.


Våra växtodlingsrådgivare hjälper dig gärna med höstanmälan. Tag kontakt med Peter eller Nora.
bottom of page