top of page

Juridiska tjänster till åboländska lantbruksföretagare

Behöver du hjälp i juridiska frågor som tangerar lantbruket eller hjälp med familjerättsliga dokument?  Finska Hushållningssällskapet (FHS) har med Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) kommit överens om samarbete gällande juridiska tjänster riktat till lantbruksföretagare.


FHS har inte egen personal som specialiserat sig på juridik, men kan nu för åboländska lantbruksföretagare erbjuda jur.mag Mikaela Strömberg-Schalins tjänster. Strömberg-Schalin är anställd hos NSL och har specialiserat sig på juridiska frågor kring fastigheter och fastighetsöverlåtelser samt privaträttsliga frågor runt bl.a. ägande, intressebevakning, testamenten och äktenskapsförord. Strömberg-Schalin kommer att även att delta och hålla ett anförande på generationsväxlingskursen 30.1 i Pargas.


Mikaela Strömberg-Schalin

Jurist

(jobbar med juridiska frågor inom lantbruket

och privaträttsliga frågor)

041 731 4302Comments


bottom of page