top of page

Kenneth Ginman tar över ordförandeklubban i FHS


Finska hushållningssällskapets nyvalda ordförande Kenneth Ginman (t.v) och avgående ordförande Torolf Karlsson.

Spannmålsodlaren Kenneth Ginman från Kimitoön är ny ordförande i Pro Agria Finska hushållningssällskapet (FHS). Han efterträder Nagubon Torolf Karlsson på posten.


Kenneth Ginman som tidigare varit viceordförande i styrelsen valdes till ordförande vid rådgivningsorganisationens höstplenum i Kimitoön i måndags.

Pontus Franzén från Nagu valdes till ny styrelsemedlem i stället för Torolf Karlsson som lämnar styrelsen. Styrelsemedlemmarna Marcus Berglund, Claus Blomberg och Markus Karlsson omvaldes på mötet.


Höstplenumet öppnades av avgående ordföranden som höll en kort resumé över årets odlingssäsong. Säsongen präglades av en torr försommar med lite nederbörd. Det var ändå stora variationer i nederbördsmängderna lokalt.


Sämre skördar än normalt


– Rågen och höstvetet övervintrade bra. Men skörden blev ändå under det normala, särskilt höstvetet, säger Torolf Karlsson.


Vårgrödorna led av försommartorkan och skörden blev långt under det normala. Sockerbetorna däremot gav mängdmässigt en god skörd, men sockerhalten var låg.

Vallskördarna varierade. Enligt Karlsson gav vallen mängmässigt en dålig första skörd men kvaliteten var hög. Andra skörden var däremot verkligt svag.

– En sen tredje skörd räddade tillgången på grovfoder på många gårdar, säger Karlsson.

Det har varit en stor brist på grovfoder i kustregionen. En del foder har exporterats till Åland.

Bland utmaningarna nämner Torolf Karlsson den biologiska mångfalden som påverkar både odlad mark och skog samt den nya programperioden som medför ökande byråkrati och nya regler för både odlare och rådgivare.


Finska Hushållningssällskapets direktör Bjarne Westerlund konstaterade för sin del att rådgivarna har haft fullt upp med att hjälpa odlarna med stödansökningarna under våren. Cirka 200 stödansökningar gjordes upp på kort tid.

En nyhet inom rådgivningen är att FHS från nästa år erbjuder sina kunder juridisk rådgivning i samarbete med NSL.


Växtodlingsrådgivare Nora Lindroos lyfte fram aktuella frågor inför växtodlingssäsongen.

Vilka grödor ska man satsa på?

Vid mötet, som ordnades samtidigt med SLC Åbolands höstmöte i Kasnäs, informerade också växtodlingsrådgivare Nora Lindroos om aktuella frågor inför växtodlingssäsongen. Många odlare funderar vad som lönar sig och vilka grödor man ska satsa på. När det gäller valet av grödor tipsade Lindroos om bondböna, ärter, koriander och kummin.

– Grödorna uppfyller tillsammans kriteriet för näringsväxter för pollinatörer som är en av de gårdsvisa åtgärderna inom miljöersättningen. Skiftet ska vara minst 0,5 hektar, man måste ha minst två basskiften vars areal är minst 0,5 hektar, säger hon.

För att få miljöersättning krävs markkartering, skiftesvisa anteckningar, klimat- och miljöplan. Lindroos lyfte också fram sockerbetan som en potentiell gröda.

– Odling av sockerbetor ger hög lönsamhet och är nyttigt för växtföljden. Man vet också priset i förväg och Sucros köper hela skörden, säger hon. Hon påminner om mängden av viktiga datum och nya krav som odlarna måste följa inom den nya programperioden.

–Det är en hel del att hålla reda på. Programperioden medför mycket mera byråkrati och strängare regler. Det ger mera jobb åt både odlarna och rådgivarna, säger Lindroos.TEXT: Jan-Ole Edberg janole.edberg@gmail.com 29. november, 2023 FOTO: Jan-Ole Edberg

Comments


bottom of page