top of page

Klimat- och miljöutbildningen har öppnat!

Om du valt åtgärden Klimat- och miljöutbildningen som en av de två gårdsspecifika åtgärdena inom miljöförbindelsen ska du (eller någon annan som är delaktig i gården) genomgå den och välja någon av de 5 möjliga utbildningarna

 

  • Logga in i Vipu-tjänsten -> välj Ansök/Anmäl -> välj Miljöersättningens klimat- och miljöutbildning.

  • Välj en av de fem möjliga utbildningarna och utför den senast 30.4.2024.Utbildningengår ut på att du skall studera materialet och svara på frågorna

  • Man blir endera godkänd eller underkänd - vid underkänd kan man genomgå utbildningen pånytt Comments


bottom of page