top of page

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna 31.1.2023

Hur mycket åkerstöd betalas ut? Tio tips om åkerstöd


De förnyade åkerstöden kan sökas för första gången i maj-juni. Livsmedelsverker informerar närmare om de nya villkoren under våren. Du kan förbereda dig för reformerna med hjälp av följande tips som de skickade ut i sitt senaste nyhetsbrev.


Du hittar information om t.ex.

  • Villkorlighet och krav på aktiva jordbrukare är grundvillkor för stöd

  • Utbetalningstidtabell

  • Stödbelopp

  • Höstanmälan om växttäckeOm du inte får nyhetesbrevet till din e-post, kontrollera att du har e-postadressen tillagd i Vipu-tjänsten.


Comentarios


bottom of page