top of page

Material från stödutbildning den 16.1 och info om höstanmälan.

Om du missade webinarieskolningen som hölls den 16.1 gällande både husdjurstöden för nöt och höstanmälan så hittar du materialet från skolningarna i detta inlägg. Den 20.1 hålls det en stödskolning för får & getter och materialet från den utbildningen hittas under samma länk som nedan.


Djurbidraget kan man ansökan fram till 24.1

Ersättning för djurens välbefinnande kan man ansökan om fram till 1.2Höstanmälan har öppnats i Vipu-tjänsten den 15.1 och är öppen tills 8.2.


Höstanmälan berör alla gårdar. Varje gård skall ha 33 % av åkerarealen och arealen av permanenta grödor täckt av växttäcke. Kravet är en del av villkorligheten, dvs. de grundläggande villkoren för jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. Stödsökande måste i höstanmälan uppge växttäckesslagen för alla åkerskiften för granskning av minimiväxttäcke.

I höstanmälan uppges dessutom åtgärdsskiftesarealer för växttäcke vintertid i stödet för miljösystem. Jordbrukarens höstanmälan påverkas av vilka stöd och åtgärder som har ansökts om vid ansökan om åkerstöd. Utöver vintertida växttäcke anges följande i höstanmälan:

  • använda växtskyddsmedel (ekologiska gårdar och de som inom miljöförbindelsen förbundit sig till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter)

  • främjande av cirkulär ekonomi (åtgärd inom miljöförbindelse)

  • hantering av avrinningsvatten (åtgärd inom miljöförbindelse)

  • fågelåkrar (åtgärd inom miljöförbindelse).

Växttäcket följs upp med hjälp av satelliter


Växttäcket granskas med satellituppföljning. Från och med mitten av mars kan man i Vipumobilen få en begäran om utredning ifall bearbetning av arealen med växttäcke vintertid har observerats.

Om jordbrukaren har följt villkorlighetskravet för minimiväxttäcke vintertid går det att svara på begäran om utredning med en bild som tagits med Vipumobilen. Bilden kan tas efter mitten av mars.
Comentários


bottom of page