top of page

Miljöförbindelsen klimat- och miljöutbildning

Valde du miljöersättningens åtgärd klimat- och miljöutbildning? Villkoret för denna åtgärd förutsätter att man genomgår en webbutbildning. Utbildningen skall utföras under förbindelseåret. Om du har förbundit dig till åtgärden i samband med ansökan om åkerstöd år 2023, skall utbildningen genomgås senast 30.4.2024.

 

Webbutbildningen öppnas i februari–mars 2024 i Vipu-tjänsten. Vem som helst av gårdens delaktiga kan genomgå utbildningen. Dock kan du inte be en rådgivare utföra utbildningen för din del.

 

De alternativa utbildningarna är följande:

 

  • Kolbindning på åkermark och markens växtskick

  • Minskning av växthusgasutsläppen och anpassning till klimatförändringen på gården

  • Främjande av jordbruksnaturens mångfald

  • Vattenskydd på gården

  • Metoder för integrerad bekämpning.

 

Av dessa fem alternativa utbildningar väljer du en som du utför i år. Du kan välja samma åtgärd för 2024 men då kan du välja mellan de fyra resterande utbildningarna.

Man behöver inte förbereda sig för webbutbildningen i förväg. Det är dock bra att reservera några timmar för utförandet av utbildningen.


Då man utfört utbildningen så blir man endera godkänd eller underkänd. Blir man underkänd kan man gå om utbildningen, antal försök har inte begränsats.


Lycka till!

 コメント


bottom of page