top of page

Ny direktör för FHS


Direktörspraktikant


Jag, Bjarne Westerlund, har nu i en vecka haft fördelen att få jobba som ”praktikant” på Finska Hushållningssällskapet tillsammans med Jörgen Grandell. Arbetar inledningsvis parallellt med Jörgen för att småningom ta över som direktör för Hushållningssällskapet. FHS är en verkligt anrik organisation med flera stora uppgifter. Det känns därför att det är ett stort ansvar och utmaning att ta sig an. Men också mycket motiverande och inspirerande att få arbeta med de nya utmaningar och arbetsuppgifter som ledningen och utvecklandet av Hushållningssällskapets verksamhet innebär. Ser fram emot att jobba med er, åboländska jordbrukare, landsbygdsföretagare, FHS:s personal och samarbetspartners!

Jag är uppvuxen på en gård i Karis, men har i 25 år varit bosatt i Esbo. Familjen består av sambo och tre vuxna barn. Nu planerar vi (föräldrar) inom kort flytta till Åbo. Vi har även stuga i Korpo där jag tillbringat somrarna redan i trettio år. Jag är agronom (AFM) och har länge jobbat som verksamhetsledare för SLC Nyland. Jag är därigenom i viss mån från tidigare bekant med åboländska odlare och landsbygdsföretagare och utmaningarna i skärgården. Via jobbet inom SLC har jag haft ett långvarigt nära samarbete med SLC Åboland, men också med Pro Agria och de förädlande företagen i regionen. Jag har under åren fått bekanta mig med jordbruksföretagande och landsbygden i Åboland även via olika projekt, träffar och gårdsbesök. Ser fram emot att få lära mig mer och träffa gamla och många nya bekanta. Situationen just nu är ju tyvärr speciellt utmanande i svallvågorna av coronapandemin, rådande krig i Ukraina och lönsamhetskrisen inom vårt jordbruk. Men i kriser föds även möjligheter, som det gäller att ta vara på. Ta gärna kontakt om du har frågor eller hälsningar!Bjarne kan nås via telefon 050 378 99 90 eller e-post bjarne.westerlund@fhs.fi. Vi hälsar Bjarne varmt välkommen!Comments


bottom of page