top of page

Odlarna måste få en rättvis position i livsmedelskedjan


Odlarna har alla möjligheter att påverka marknaden, säger SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth.

SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth lyfte fram odlarnas ställning på marknaden i sitt öppningstal vid producentförbundets vårmöte som ordnades i Reso förra veckan.

– Odlarna har alla möjligheter att påverka marknaden, men vi måste göra det inom ramen för marknadsvillkoren, säger Thomas Lindroth.


Han syftar på livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen som står inför en revidering och där regeringen öppnar för möjligheter till utlåtanden under våren.

– Dessa lagar är avgörande för oss. Vi behöver ändringar för att få en mera rättvis position i livsmedelskedjan. Vi framförde detta budskap till statsminister Petteri Orpo nyligen och han förstod vår ståndpunkt. Nu måste vi se till att regeringen faktiskt håller sina löften, säger Lindroth.


Han säger att han ofta har blivit påmind om att marknaden inte fungerar som den borde.

– Just nu sjunker priserna på alla produkter och vi odlare känner oss missgynnade. Marknaden kanske inte fungerar exakt som vi önskar, men den fungerar. Just nu indikerar den att vi ska så andra grödor än spannmål, säger Lindroth.


Han hänvisar till ProAgrias färska prognos för sådd som visar att det inte har skett någon större förändring jämfört med i fjol.


– Det betyder en överproduktion av spannmål. Men om vi minskar odlingen av foderspannmål kommer foderpriserna att stiga, vilket i sin tur påverkar kött- och mjölkpriserna. Råder det brist på råvaror kan handeln inte sänka priserna, säger Lindroth.


Odlarna har möjlighet att påverka


Han påpekar att odlarna här har möjlighet att påverka marknaden, men att det som sagt måste göras inom ramen för marknadsvillkoren och där livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen är en del av dessa villkor.


Överlag menar Lindroth att det går att påverka. Som exempel nämner han SLC Åbolands samarbete med den finska producentorganisationen i Egentliga Finland, MTK Varsinais-Suomi.

Organisationerna ordnade i februari en gemensam resa till Sverige. Resans syfte var att träffa LRF Mälardalen.


– Det andra målet var att etablera kontakt med MTK Varsinais-Suomi eftersom vi arbetar i samma region och står inför samma utmaningar. Att kommunicera gemensamt ger resultat. Efter resan har vi tillsammans träffat statsministern, påverkat skrivningar i landskapsplanen, och vi har redan följande påverkningstillfälle under planering, säger Lindroth.

Han lyfte också fram problemen kring Vipu-mobilen.


– Vipu-mobilen väcker känslor, och det är befogat. Enligt Livsmedelsverket borde vi ha fotograferat växttäcke redan i höstas. Trots det har fotografiet inte varit godtagbart eftersom datumet varit ”fel”. Den här typen av besked ökar bara irritationen och oron bland odlare. Vi måste kunna förvänta oss sakliga svar från myndigheterna, det är ett rimligt krav, säger Lindroth.

Han säger vidare att hela systemet med användningen Vipu och Vipu-mobilen har en verklig utmaning när det gäller GDPR och personregister.


– Från Åboland har vi fört det här problemet till SLC:s styrelse. Ärendet utreds och kommer att diskuteras med Livsmedelsverket.


Kapacitet att agera om behovet uppstår


Lindroth tog också upp böndernas demonstrationer i Europa och de lugna traktordemonstrationer som nyligen ordnades av finska odlare på hemmaplan.

Han påminner om att det är viktigt att förstå skillnaden mellan böndernas situation ute i Europa och situationen i Finland trots att den ekonomiska situationen hos våra jordbrukare är hårt trängd.


– Vi har en god kontakt med regering och riksdag, något man inte har till exempel i Belgien. Regeringsprogrammet innehåller också flera positiva skrivningar och vi har ett brett politiskt och samhälleligt stöd. Av dessa orsaker har SLC och MTK valt att följa en mer fredlig modell, säger Lindroth.


Man kommer nu att fortsätta att påminna politiker och tjänstemän på alla nivåer om vikten att genomföra det som planerats.


– Men ifall vårens rambudgetförhandlingar och eventuella nedskärningar skulle drabba oss har vi både viljan och kapacitet att agera. I så fall måste alla visa att ord också leder till handling. Om behovet uppstår ska det både synas och höras, säger Lindroth.TEXT: Jan-Ole Edberg    

03. april, 2024

FOTO: Jan-Ole Edberg

Comentários


bottom of page