top of page

Råd 2030-jordbruksrådgivning

Nu har Råd 2030-jordbruksrådgivningen öppnat!

Varje gård kan få rådgivning för 10 000 euro under 2023–2027.

Nu ingår även odlingsplanering i det av EU:s landsbygdsfond subventionerade rådgivningssystemet. Det lönar sig verkligen att utnyttja möjligheten till förmånlig rådgivning då vi nu går in i en ny programperiod med nya villkor. Kontakta våra rådgivare och boka rådgivning!


Du kan få Råd 2030-rådgivning inom följande ämnesområden

Hjälp med villkoren för jordbrukarstöd:

 • villkorlighet

 • villkor för miljöersättning

 • villkor för ersättning för djurens välbefinnande

 • villkor för ekologisk produktion

Råd om välbefinnande och arbete:

 • jordbrukarens egen ork och välbefinnande

 • arbetssäkerhet och arbetsförhållanden

 • arbetsvillkor och olika dimensioner i rollen som arbetsgivare

 • utveckling av den egna kompetensen och sakkunskapen

Tips för utveckling av din gård och förändringstålighet:

 • förbättring av energieffektiviteten och energiplaner

 • preliminär planering av investering

 • planering av generationsväxling

 • planering av ändring av produktionsinriktningen

 • skuldrådgivning

 • utveckling av försörjningsberedskapen på gårdsnivå

 • lönsamhetskalkyler

 • produktionskostnadskalkyler

 • affärsplaner

 • möjligheter till att producera bioenergi

Förbättring av produktionsdjurens hälsa och välbefinnande:

 • hälsovårdsplan för produktionsdjur

Nytt för denna period:

 • odlingsplanering

Hur får jag Råd 2030-rådgivning?

 • kontakta någon av våra Råd 2030-rådgivare

 • berätta vad du önskar rådgivning inom

 • boka tidpunkt för Råd 2030-besök

 • rådgivaren gör reservation av Råd 2030-medel

 • förbered dig enligt överenskommelse

Vad kostar Råd 2030-rådgivningen för jordbrukaren ?

Timtaxan för rådgivningen är 95 €/h (+ moms), varav 75 € kan finansieras med Rådmedel.

Som självfinansiering för jordbrukaren återstår 20 €/h (+ moms).Tag kontakt med våra rådgivare och boka rådgivning!


Comentarios


bottom of page