top of page

Se upp för hönshirs!

Hönshirs är ett hotande gräsogräs som skall tas på allvar. NSL har sammanställt bra faktapaket om superogräset. Du kan läsa om detta NSL hemsida


https://www.nsl.fi/aktuellt/honshirs-ar-ett-hotande-grasogras-som-skall-tas-pa-allvar/bottom of page