top of page

SLC Åboland:Livsmedelsverkets linje är helt oacceptabel


Det verkar som om Livsmedelsverket agerar helt i blindo för vad deras beslut betyder för odlarna, säger SLC Åbolands styrelseordförande Thomas Lindroth. Och ansluter sig därmed till den skarpa kritik som yttrades på ÖSP:s fullmäktigemöte för ett par veckor sedan.

Odlarnas missnöje över Livsmedelsverkets hantering av stödutbetalningarna till lantbruket pyr på bred front. Även i Åboland.

Thomas Lindroth, styrelseordförande för SLC Åboland, riktade skarp kritik mot Livsmedelsverket då han öppnade producentorganisationens höstmöte i Kimitoön i måndags.

– Det verkar som om Livsmedelsverket agerar helt i blindo för vad deras beslut betyder. Den mycket strikta linjen mot odlarna samtidigt som man själv tummar på tidtabeller och stänger elektroniska tjänster är helt oacceptabel, säger Lindroth.

Han efterlyser i stället medmänsklighet av myndigheten.


– Livsmedelsverket måste förstå att deras dikterande passar dåligt i dagens värld. Man når mycket längre om man visade ens lite medmänsklighet, säger Lindroth.

I sitt öppningstal tangerade han också den nya programperioden och de nya regler och krav som perioden medför.


Enligt Lindroth är det till största delen fråga om samma saker som tidigare år, men med den skillnaden att flera åtgärder som tidigare varit frivilliga nu är krav för att man ska få stöd.


Det gäller för odlarna att anpassa sig


Vad beträffar den omdebatterade stödutbetalningstidtabellen säger han att det gäller för odlarna att anpassa sig till den nya situationen.


– Om tidtabellen är försenad eller ny kan diskuteras. Vi visste om detta för 14 månader sedan och försökte påverka så långt det gick. Nästa år kommer tidtabellen att var den samma. Det gäller alltså för var och en att anpassa sig till det nya upplägget.


I somras utbetalades stöd till odlarna för ovanligt höga gödsel- och elpriser. Enligt Lindroth som sitter i SLC:s förbundsstyrelse var stöden ett resultat av SLC:s påverkan i samarbete med MTK.

En del av de anslagna medlen förblev outdelade och togs tillbaka till statskassan. Lindroth anser att lantbruket på det här viset har deltagit i de sparkrav som regeringen planerar att genomföra i landet.


Han anser att den nya regeringen har en betydligt bättre inställning till jord- och skogsbruket än den tidigare.

– Flera av regeringens linjedragningar är i enligt med SLC:s och vi har goda möjligheter att påverka, säger Lindroth.


SLC Åbolands höstmöte ordnades samtidigt med Finska hushållningssällskapets höstplenum.

Fokusera på frågor där man kan påverka

Han poängterar att det gäller för odlarna att fokusera på frågor där man kan påverka och där det ger resultat. Han hänvisade till de träffar som SLC Åboland under hösten haft med odlare i regionen. – Vi har träffat positiva, energiska och lösningsinriktade producenter där det framkommit behov av utbildning inom socialskyddet, arbetsgivarfrågor och företagsutveckling. Det här kommer att synas på kommande medlemsträffar, säger Lindroth.

– SLC:s uppgift är att trygga verksamhetsförutsättningarna för oss lantbrukare. Tillsammans ska vi utveckla det finska lantbruket så att gårdarna har ekonomiska, produktions- och miljömässiga förutsättningar för en fortsatt produktion över generationer, säger Lindroth. Vid höstmötet som ordnades i Kasnäs i Kimitoön fick Lindroth förnyat förtroende som ordförande för SLC Åboland. Mats Vesterlund valdes till ny viceordförande i styrelsen efter Andreas Johansson som hade undanbett sig omval.

Övriga styrelsemedlemmar är Timo Söderholm, Christer Jägerskiöld, Johan Söderblom (ny) och Markus Karlsson (ny).

Till representanter i SLC:s förbundsfullmäktige valdes Markus Karlsson, Henrik Hagman och Thomas Johansson.TEXT: Jan-Ole Edberg janole.edberg@gmail.com 28. november, 2023 FOTO: Jan-Ole Edberg

Kommentare


bottom of page