• FHS

SLC Åboland och FHS årsmöte 29.11

Innan 225-års jubilemusseminariet håller SLC Åboland och FHS sina höstmöten. Mötena hålls i FHS:s plenisal.


Välkomna!

28 views0 comments

Recent Posts

See All