top of page

Stödutbildning för jordbrukare 21.3

Här hittar ni materialet från stödutbildningen som hölls via Teams den 21.3


Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland: Villkorlighet

Villkorlighet
.pdf
Download PDF • 1.24MB

Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster: Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd 


Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd
.pdf
Download PDF • 361KB

Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster: Stöd för miljösystem


Stöd för miljösystem
.pdf
Download PDF • 702KB

Kai Alajoki, NTM-centralen: Miljöersättning


Miljöersättning
.pdf
Download PDF • 1.03MB

Mia Forssell, NTM-centralen: Miljöavtal inom miljöersättningen


Miljöavtal
.pdf
Download PDF • 3.64MB

Kai Alajoki: Observationer och ändringar i stödövervakningen


Observationer och ändringar i stödövervakningen
.pdf
Download PDF • 1.41MB

Kaisa Kauranen: Vipu-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan


Vipumobilen
.pdf
Download PDF • 1.72MB

Hanna Esch, NTM-centralen i Egentliga Finland: Strukturstöd i lantbruket


Jordbrukets strukturstöd
.pdf
Download PDF • 146KB

Kai Alajoki: Aktuellt i ekologisk produktion


Aktuellt inom ekologisk produktion
.pdf
Download PDF • 592KB

Susann Rabb, LPA: Ta hand om bonden


Ta hand om Bonden
.pdf
Download PDF • 227KB

Comments


bottom of page