top of page

Stödutbildning för jordbrukare 21.3, Teams

Välkommen med på stödutbildning för jordbrukare i Egentliga Finland torsdag 21.3 kl. 9–15 som ordnas av Egentliga Finlands NTM-central tillsammans med intressegrupper. Utbildningen, som ordnas på distans via Teams, är öppen och avgiftsfri för alla.

Det utlovas information om stöd som hör till EU:s jordbruksfinansiering samt om villkoren för och tillsynen över stöden. Dessutom ges praktiska tips för stödansökan och användningen av Vipu-mobilen. 


Program

 • Kl. 9.00 Välkommen, stödsystemet och aktuella frågor: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 9.15 Villkorlighet – obligatoriska, gemensamma krav för alla jordbrukare: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 10.00 Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 10.15 Stöd för miljösystem: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 10.45 PAUS

 • Kl. 11.00 Miljöersättning (miljöförbindelse, kompensationsersättning): Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 11.45 LUNCH

 • Kl. 12.15 Miljöavtal inom miljöersättningen: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 12.45 Observationer och ändringar i stödövervakningen: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 13.15 Vipu-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 13.40 PAUS

 • Kl. 13.45 Praktiska tips inför växtsäsongen 2024: Nora Lindroos, ProAgria Finska Hushållningssällskapet

 • Kl. 14.20 Korta infosnuttar:

 • Investeringsstöd i lantbruket: Hanna Esch, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Aktuellt i ekologisk produktion: ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Gips-projektet och avtal om jordens bördighet: Mats Willner, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Ta hand om bonden: LPA

 • Kl. 14.50 Frågor och diskussion

 • Kl. 15.00 Avslutning


Moderator: Helena Fabritius, SLC ÅbolandComments


bottom of page