top of page

Stödutbildning för jordbrukare 3.4, Pemar

Välkommen med på stödutbildning för jordbrukare onsdag 3.4 kl. 9.30–15.15 som ordnas av Egentliga Finlands NTM-central tillsammans med intressegrupper.


Utbildningen är öppen och avgiftsfri för alla. 

Det utlovas information om stöd som hör till EU:s jordbruksfinansiering samt om villkoren för och tillsynen över stöden. Dessutom ges praktiska tips för stödansökan och användningen av Vipu-mobilen. 


Program:


 • Kl. 9.30 Välkommen, stödsystemet och aktuella frågor: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 9.45 Villkorlighet – obligatoriska, gemensamma krav för alla jordbrukare: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 10.15 Grundläggande inkomststöd, stöd för unga jordbrukare, produktionskopplade stöd, Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 10.30 Stöd för miljösystem: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 11.00 Miljöersättning (miljöförbindelse, kompensationsersättning): Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 11.45 Frågor, diskussion och information om infosnuttarna under lunchpausen

 • Kl. 12.00 LUNCH

 • Infosnuttar i foajén under lunchpausen

 • Investeringsstöd i lantbruket: Hanna Esch, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Ekologisk produktion: Ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Gips-projektet och avtal om jordens bördighet: Mats Willner, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Ta hand om bonden, LPA

 • Kl. 13.00 Miljöavtal: Mia Forssell, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 13.30 Observationer och ändringar i stödövervakningen: Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

 • Kl. 14.00 Vipu-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster

 • Kl. 14.25 Praktiska tips inför växtsäsongen 2024: Nora Lindroos, ProAgria Finska Hushållningssällskapet

 • Kl. 15.15 Avslutning


Moderator: Helena Fabritius, SLC Åboland


Utbildningens språk är svenska och den har plats för upp till 150 deltagare. Anmäl dig senast den 1.4 kl. 10Comments


bottom of page