top of page

Studieresa med Greppa Marknaden-projektet 1-3.11.2022

Greppa Marknade-projektet ordnar en studieresa till Danmark och Sverige där jordbrukare och andra som är intresserade får bekanta sig med de nyaste metoderna


inom växtodlingens informationsteknologi. Nedan programmet för resan.

Anmälningar senast 11.9bottom of page