top of page

Styrelsens nya ordförande, Kenneth Ginman


Kenneth Ginman ny ordförande i FHS.

Spannmålsodlaren Kenneth Ginman från Kimitoön är ny ordförande i Pro Agria Finska Hushållningssällskapet (FHS). Han efterträder Nagubon Torolf Karlsson på posten.


Kenneth Ginman som tidigare varit viceordförande i styrelsen valdes till ordförande vid rådgivningsorganisationens höstplenum 29.11. Pontus Franzén från Nagu valdes till ny styrelsemedlem i stället för Torolf Karlsson som lämnar styrelsen.


Styrelsemedlemmarna Marcus Berglund (Korpo), Claus Blomberg (Kimitoön) och Markus Karlsson (Pargas) omvaldes på mötet. Övriga styrelseledamöter är Sture Holmström ( Kimitoön), Mats Sundblom (Kimitoön) och Niklas Fagerlund (Houtskär) samt Nora Lindroos som personalrepresentant.
コメント


bottom of page