top of page

Sucros höjer priset för sockerbetor 2023

Sucros och MTK:s förhandlingsgrupp för sockerbetor har ingått ett branschavtal för 2023, enligt vilket priset för sockerbetor höjs upp med ett exceptionellt stort belopp. Syftet är att avsevärt öka arealen för odling av sockerbetor och att få mer inhemsk råvara för sockerfabriken i Säkylä.


Vanligen brukar en förhandling om sockerbetskontrakt inför följande odlingssäsong ske efter skörden och mot slutet av året. Baspriset på sockerbetor höjdes med 9,50€/ton. Baspriset för sockerbetor 2023 är därmed 42€/ton.


Nu hoppas Sucros och MTK på en volymökning på hela SLC:s område. Är man intresserad av att prova en ny intressant gröda men inte vill investera i maskiner så finns det redan etablerade entreprenörskedjor som kan sköta om både sådd och upptagning.Låter det intressant? Tag kontakt med Peter Fritzén, han är även sockerbetskonsulent för Sucros och han svarar gärna på frågor och funderingar kring sockerbetsodling och branschavtalet.


ความคิดเห็น


bottom of page