top of page

Uppgörande av basskiftesändringar i Viputjänsten


Det rekommenderas att man gör basskiftesändringar i Vipu-tjänsten innan man gör själva huvudstödansökan för 2024. Detta för att korrigeringarna skall hinna godkännas av kommunens landsbygdstjänst i god tid.


Om du är osäker på hur du skall göra en basskifteskorrigering så finns det bra videon på Livsmedelsverkets hemsida. Länk nedan:

Du kan också vara i kontakt med våra rådgivare så hjälper de dig!

Bình luận


bottom of page