top of page

Utbetalning av förskott på jordbruksstöd i slutet av november

Förskott på miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för ekologisk produktion inleds i slutet av november


Livsmedelsverket börjar i slutet av november betala miljöersättning, ersättning för ekologisk växtproduktion och ersättning för djurens välbefinnande för år 2023 till gårdsbruksenheterna. Sammanlagt betalas cirka 160 miljoner euro i stöd i november.


Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen allt eftersom kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. Odlarna kan kontrollera de stöd som betalats till gården i Viputjänsten.

Beloppet av de stöd som gården får kan avvika från tidigare år, eftersom det påverkas av de förnyade stöden och de åtgärder som jordbrukaren valt för dem samt av krisstöd som riktats på olika sätt.


Miljöersättningen grundas på valda åtgärder


Miljöersättningen betalas till gårdsbruksenheterna på basis av en femårig förbindelse. Ersättningen betalas i två delar så att från och med 27.11.2023 betalas 85 procent av ersättningens belopp i förskott och resten i maj-juni 2024. I förskott betalas sammanlagt cirka 102,6 miljoner euro.


Förskott på miljöersättning betalas för följande åtgärder:

- Gårdsspecifik åtgärd

- Fånggrödor

- Jordförbättrings- och saneringsväxter

- Skyddszoner

- Vallar på torvåkrar

- Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter


För följande åtgärder i miljöförbindelsen betalas inget förskott, utan ersättningarna betalas i sin helhet i maj-juni 2024:

- Främjande av cirkulär ekonomi

- Hantering av avrinningsvatten

- Fågelåkrar


Förskott för ekologisk växtproduktion


Ekoersättningen grundar sig på en femårig förbindelse om ekologisk produktion. Av ersättningen för ekologisk växtproduktion betalas i förskott 85 procent av ersättningsbeloppet, som uppgår till sammanlagt cirka 38 miljoner euro. Förskotten börjar betalas ut 27.11.2023. Ersättningens slutdel och hela ersättningen för ekologisk husdjursproduktion betalas i maj-juni 2024.


Förskott på ersättning för djurens välbefinnande


Ersättning för djurens välbefinnande betalas för åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande och som går utöver de lagstadgade kraven. Gårdsbruksenheten kan välja lämpliga åtgärder för ersättningen. För nötkreatur, får och getter betalas ersättningen för djurens välbefinnande i två rater. Förskott betalas från och med 23.11.2023. Den andel som betalas är cirka hälften av ersättningen och baserar sig på antalet djur under hela året. I förskott betalas sammanlagt cirka 19,7 miljoner euro. Ersättningen för djurens välbefinnande för svin- och fjäderfä betalas i sin helhet i maj-juni 2024. Samtidigt betalas resten av ersättningarna för nötkreatur, får och getter.


Utbetalningen av stöd fortsätter i december


I december betalar Livsmedelsverket nationella åkerstöd till gårdsbruksenheterna samt 95 procent av kompensationsbidraget, basinkomststödet, miljösystemstödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, bidraget för stärkelsepotatis och bidraget för specialväxter. Livsmedelsverket informerar om den närmare betalningstidtabellen för dessa stöd när de har bekräftats.

Som tilläggsdel till EU:s inkomststöd för unga jordbrukare betalas krisstöd för jordbruket. Stödet behöver inte sökas separat, utan det betalas automatiskt ut till jordbrukare som har ansökt om EU:s inkomststöd för unga jordbrukare i ansökan om åkerstöd 2023.

År 2022 betalades krisstöd för jordbruket som en tilläggsdel till kompensationsbidraget, så då var ersättningen större än vanligt.


Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden hittas via länken nedan:


TEXT: Landsbygdens Folk redaktion.lf@slc.fi


Comentarios


bottom of page