top of page

Utbildning om höstanmälan på svenska 16.1

Kommunernas landsbygdstjänster i Egentliga Finland och NTM-centralen ordnar utbildning för odlare om hur man gör höstanmälan tisdagen den 16.1 kl. 14–15.30 via Teams.


Höstanmälan gäller numera alla gårdar som ansökt om åkerstöd. Anmälan kan göras i Viputjänsten 8.1–1.2.2024.


Utbildningens program:

  • Växttäcke, villkorlighet och stöd för miljösystem

  • Hur man gör höstanmälan i Viputjänsten

  • Anmälan om hantering av avrinningsvatten, främjande av cirkulär ekonomi och användning av växtskyddsmedel

  • Satellituppföljning av växttäcke och påföljder: Egentliga Finlands NTM-central

Som utbildare fungerar Susanne Mäkelä och Kaisa Kauranen från Pemars landsbygdstjänster, förutom vid NTM-centralens anförande.

댓글


bottom of page