top of page

Utlåtande till NTM-centralen

Finska Hushållningssällskapet har gett utlånande till NTM-centralen om den uppdaterade vattenförvaltningsplanen. Nedan utlåtande i pdf-format.


FHS Utlåtande vattenvård 2028-2033
.pdf
Ladda ner PDF • 123KB

Comments


bottom of page