top of page

Välkommen på medlemswebbinarium om växtföljd 11.4

Den 11 april kl.16-17 ordnar SLC och Lukes projekt Växter i följd ett webbinarium om växtföljd för SLC-medlemmar. Välkommen med för att höra och diskutera om möjligheter, utmaningar och villkor för diversifiering av grödor. Under webbinariet presenterar sig projektet som syftar till att diversifiera odlingen av åkergrödor i Finland. Under webbinariet får deltagarna även kunskap om vilka konkreta redskap projektet tar fram för odlare.

Diversifiering av grödor kan minska riskerna för sjukdomar och skadedjur, bekämpa problem med markstruktur, minska förluster av organiskt material och näringsläckage, förbättra klimatresiliens och minska skörderisker. Genom att diversifiera åkergrödorna kan man skapa nya marknader och förbättra jordbrukets ekonomiska lönsamhet. Under webbinariet presenteras forskning om fördelarna med diversifiering av grödor och dess roll i livsmedelsproduktionen.


– Det behövs mer mångfald och alternativ till spannmål i den finska växtodlingen. På ett typiskt åkerskifte i södra Finland odlas annat än spannmål i genomsnitt bara vart femte år. Syftet med Växter i följd-projektet är att studera effekterna av växtföljdsmetoder relaterade till mångfald och hållbarhet och att främja användningen av de mest lämpliga metoderna på gårdarna, säger Pirjo Peltonen-Sainio, Lukes specialforskare och projektledare för Växter i följd-projektet.


Under webbinariet berättar Peltonen-Sainio om behovet och möjligheten att diversifiera växtodlingen och specialexpert Hanna Lindqvist berättar om projektet Växter i följd som strävar efter en ny inriktning för finska åkergrödor.


Projektet Växter i följd förverkligas i samarbete med

Luke, Viking Malt Oy, Anora Group Oyj, Raisio Oyj, Olvi Oyj, Oy Sinerbrychoff Ab, MTK och SLC. Projektet började i juni 2023 och kommer att slutföras i augusti 2029.

Webbinariet kräver inte förhandsanmälan. Anslut dig i tid genom att klicka på deltagarlänken som publicerats på http://slc.fi/vaxtfoljdwebbinarium , där det även finns mera information om webbinariets program.Comments


bottom of page