top of page

Växtodlingens resultat från de senaste två åren varierar från ena ytterligheten till den andra

De förverkligade ekonomiska resultaten av växtproduktionen från förra året 2022 och de beräknade förhands resultaten för 2023 varierar från den ena ytterligheten till den andra. Vi lever just nu i en period av exceptionellt stora förändringar i kostnader och priser på skörden. Resultaten framgår i sammandragen av produktionskostnadsberäkningarna för de största grödorna i ProAgrias Skiftesdatabank (Lohkotietopankki)


– Medan förra årets ekonomiska resultat av de vanligaste åkergrödorna var runt 350€/ha på vinst, kommer vi i år att ligga på minus med samma summa, säger utvecklingschef Sari Peltonen från ProAgria Keskusten Liito. Resultatet av år 2022 kan betraktas som mycket exceptionellt, som inte har skådats tidigare och kanske inte kommer att ses på länge. Vid den tiden steg skördepriserna till rekordhöga nivåer och den högsta prisökningen i kostnader hade ännu inte realiserats på gårdarna. Sockerbetor och kummin varit lönsamma Även om resultatet för de två senaste åren varierar avsevärt och väderförhållandena under odlingssäsongen 2023 var utmanande, kan man av resultaten se att specialgrödor som sockerbetor och kummin har lyckats uppnå ett positivt ekonomiskt resultat båda åren. Särskilt sockerbetor har visat god lönsamhet de senaste åren och har klarat sig bra under exceptionella väderförhållanden, vilket man hoppas kommer att uppmuntra till att behålla och öka odlingen i områdena kring sockerfabriken. Även ärtor, höstgrödor och oljeväxter har gett relativt goda resultat, eller åtminstone något eller klart bättre resultat än vårsäd.

Av vårsäden har maltkornet gett bästa resultat i huvudsak på grund av att dess inhemska prisnivå har bibehållits på en bättre nivå än för de övriga spannmålsslagen. Resultatet från sommaren 2023 försvagas särskilt av misslyckandet med skörden på grund av väderförhållandena och de rekordhöga priserna på produktionsinsatsvaror för denna växtsäsong. Samtidigt sjönk skördepriserna avsevärt. För spannmål skulle skördekravet som motsvarar kostnadsökningen ha varit 4 900–5 500 kg/ha och nu blev vi ca 2 000 kg ifrån.Peltonens inlägg finns att läsa via länken nedan. Där hon även tar upp riskhantering och utsikt för kommande odlingssäsong.


Comentários


bottom of page