top of page

Webbinarium: God markvård för goda skördar 28.11 kl. 10–12.15


Webbinariet arrangeras som avslutning på projekten Carbon Action Svenskfinland och Carbon Action Markvård.


Kan vi förbättra åkermarkens skick och därmed öka odlingssäkerheten och miljönyttorna? Hurdana erfarenheter av markvårdsåtgärder har finlandssvenska jordbrukare? Vem kan stödja jordbrukaren i det här arbetet? Dessa frågor kommer vi att diskutera på Carbon Actions markvårdswebbinarium.


Program:


Välkomstord Projektchef Anne Antman, BSAG

Videohälsning Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Betydelsen av vall i stråsädesdominerade växtföljder – ett exempel på en markvårdande åtgärd Professor Göran Bergkvist, Sveriges lantbruksuniversitet

Hur fungerar åkerns markvårdsåtgärder i praktiken? Anne Antman intervjuar finlandssvenska jordbrukarna Tony Hydén (Björkbacka gård), Patrick Nyström (Verkatakkila gård) och Nina Långstedt (Krämars gård)

Hur kan företagen, jordbruksförvaltningen och lantbruksrådgivningen stödja jordbrukare i markvårdsarbetet? Michaela Ramm-Schmidt (verkställande direktör, WhyCo Ab) diskuterar med Anna Schulman (konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet), Kaisa Mattson (Director Sustainability and Quality, Fazer) och Emil Hästbacka (växtodlingsrådgivare, Nylands Svenska Lantbrukssällskap).

Slutord Centralförbundsordförande Mats Nylund, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.Välkomna med!

Комментарии


bottom of page