top of page

OM FHS

Finska Hushållningssällskapet

FHS:s huvudsakliga verksamhetsområde är det svenska och tvåspråkiga Åboland. Sällskapets målsättning är att främja lantbruket och höja lantbrukarnas yrkesskicklighet. Att stödja lantbruket och landsbygden och söka nya utvecklingsmöjligheter är vår mission.
 
Tillsammans med de övriga lantbruks- och hushållningssällskapen hör FHS till Svenska lantbrukssällskapens förbund (Slf). Slf stöder och samordnar verksamheten för sina medlemsorganisationer.
 
FHS:s verksamhet är delvis statsunderstödd. Det här möjliggör att de arvoden som jordbrukarna betalar för tjänsterna kan hållas på en skälig nivå. FHS deltar också i ProAgria, som är en samarbetsorganisation för hela landsbygdsrådgivningen i Finland.
 
FHS strävar i första hand efter att ge en individuell rådgivning, men ordnar också kurser och andra evenemang i samarbete med andra aktörer i branschen. Sällskapets rådgivare medverkar också vid de olika lantmannagillenas och -klubbarnas möten.

Finska Hushållningssällskapet grundades 1797 och är den äldsta rådgivningsorganisationen inom lantbrukssektorn i Finland.

Vem är vi?

Kontaktuppgifter

ProAgria Finska Hushållningssällskapet rf

Adress: Tavastgatan 28, 20700 Åbo

 

E-post: fhs@fhs.fi

 

Tfn: (02) 481 2400

FO-nummer: 0142148-0

Nätfakturaadress: 003701421480

Nätfakturaoperatör: Apix Messaging Oy (003723327487)

Kontakt
bottom of page