top of page

Baltic Sea Action Group ordnar evenemang

Nedan info från BSAG och en fältträff och en markutmaning:


Välkommen på fältträff 5.6 kl. 17: Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn Gård

Har du stött på problem med åkerns dränering eller markstruktur? Kom på fältträff och få praktiska råd om hur du kan förbättra skördarna genom att sköta om vattenhushållningen och marken! Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring berättar om hur jordbrukare i Sverige kan få betalt av investerare för kolinlagrande och markförbättrande odlingsmetoder. Vi får se en demonstration av täckdikesspolning. Nylands Svenska Lantbrukssällskaps dräneringsplanerare berättar och visar hur man kan undvika och lösa olika problem med dräneringen. Dessutom gräver vi i jorden, bedömer markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra den. Läs mer:


Undersök åkerns markstruktur och delta i utmaningen


Nu gäller det att fatta tag i spaden och gräva gropar i åkrarna för MARK-utmaningen är här! Utmaningen går ut på att du med spade gräver en grop av en viss storlek, och därefter iakttar och poängsätter den uppgrävda jordkokan med hjälp av Markstrukturkortet. Det är ett utmärkt sätt att samla information om markens skick och följa med effekterna de olika odlingsåtgärderna har på markens egenskaper. Utmaningen pågår under hela odlingssäsongen 2023. Vi lottar ut ett pris bland deltagarna! Se instruktioner för hur du kan delta:

Comments


bottom of page