top of page

Börja som kontraktsodlare av sockerbetor och odla det som lönar sig


Sucros Ab:s kontraktsodlare odlar sockerbetor främst i västra och södra Finland. Av sockerbetorna producerar vi finskt socker i vår fabrik i Säkylä.

Finskt socker är efterfrågat, och vi behöver därför fler kontraktsodlare i våra led. Välkommen som kontraktsodlare!


Läs mer om vinterns Odla det som lönar sig -evenemangBetodlingens trumfkort

Hög lönsamhet i odlingen

Med ett 1-årigt avtal om fast pris 2023 är grundpriset för sockerbetor 42 €/ton. Du kan också välja ett avtal med rörligt pris som är bundet till Sucros resultat. Det finns skäl att bekanta sig med lönsamhetskalkylen för sockerbetor. I en lönsamhetsjämförelse (ProAgria, växtproduktionens resultat 2021) framträder sockerbetorna starkt till sin fördel.


Vi köper hela din betskörd – du vet priset till 100 % i förväg

När du ingår ett odlingskontrakt känner du till priset för den kommande växtsäsongens hela betskörd i förväg. Utöver grundpriset betalar vi tillägg för hög sockerhalt och renhet enligt kvalitetsprissättningen.


Nytta för hela växtföljden

Sockerbetorna gör gårdens växtföljd mångsidigare. Tack vare det höga förfruktsvärdet höjer de också skördenivån för de efterföljande odlingsväxterna. Från den blastmassa som blir kvar på åkern efter betupptagningen frigörs näringsämnen för följande växt.

Gårdspris upp till 160 km

Sucros står för renslastningen och transporten till fabriken i Säkylä. Gårdspriset täcker frakten av rena betor upp till 160 km, och odlaren betalar endast för mullfrakten. För avstånd över 160 km betalar odlaren en självriskandel av frakten.

Spara på lagringsutrymmet

Efter upptagningen lagras betorna i stukor vid åkern och levereras därifrån under den tid fabriken är i gång. Sockerbetorna minskar alltså behovet av siloutrymme.

Odlingsförnödenheterna via Sucros

Till sina kontraktsodlare säljer Sucros sockerbetsfrö som har testats under minst tre års tid som lämpligt för finländska förhållanden. Via Sucros kan man också köpa växtskyddsmedel, spårämnesgödsel och utsäde för saneringsgrödor. Sockerbetsfröet betalas räntefritt från höstens betlikvid. Betalningen av de övriga odlingsförnödenheterna kan också skjutas fram till betlikviden.

Fungerande nätverk i sockerbranschen

Kontraktsodlarna av sockerbetor bildar en gemenskap, där medlemmarna känner varandra och tar aktiv del av evenemangen inom sockerbranschen. Sucros jordbruksavdelning har ett nära samarbete med kontraktodlarna, och personal från Centralen för sockerbetsforskning (SjT) träffar också odlarna vid olika evenemang som ordnas året om. Inom betodlingen arbetar dessutom en mängd representanter för olika sektorer, till exempel utsädesförädlare och maskintillverkare.


 

Ta kontakt med odlingskonsulenterna för att diskutera mer om betodlingen.

Vi kommer också att ordna en evenemangsturné för intresserade av betodling. Följ vår information.

Välkommen med i vårt söta odlargäng!

Börja som kontraktsodlare av sockerbetor och odla det som lönar sig.


Kommentare


bottom of page