top of page

Höstanmälan

Idag hölls det ett svenskspråkigt utbildningstillfälle gällande höstanmälan 2023.


Höstanmälan är öppen i Viputjänsten 8.1 -31.1.2024

• Gäller större delen av alla gårdar från och med år 2023

• Minimikrav för växttäcke enligt villkorligheten gäller alla gårdar med åkerareal eller areal

med permanenta grödor, 33 % av denna areal ska lämnas täckt av växtlighet

• De åtgärder som ska anmälas i höstanmälan har sökts vid ansökan om åkerstöd

• Preciserande uppgifter anges i höstanmälan

• I höstanmälan ritas åtgärdsarealerna på kartan

• Anmälan sker på samma sätt som vid ansökan om åkerstöd


Tillfället spelades in och du hittar inspelningen nedan:


Nedan hittas presentationen från utbildningen.


Höstanmälan 2023
.pdf
Ladda ner PDF • 663KB

Commentaires


bottom of page