top of page

Höstanmälan har öppnat

Höstanmälan är obligatorisk för nästan alla gårdar från och med 2023. Ange i höstanmälan arealerna för de åtgärder som vidtagits efter att ansökan om åkerstöd har avslutats i Viputjänsten som åtgärdsskiften. Ett åtgärdsskifte kan vara av samma storlek som ett basskifte eller endast en del av det. Vipuanvisningen om anmälan av åtgärdsskiften publiceras i slutet av året.


Vilka saker bör anmälas i höstanmälan? (om du klickar på den gröna texten kommer du till Livsmedelsverkets sida var det finns mer info om ämnet)

Bevara växttäcket till våren  

Bevara arealerna som godkända med växttäcke fram till vårens sådd- eller planteringsarbeten minst under den tid som anges i tabell 1, om du uppfyller minimikravet för marktäckning vintertid enligt villkorligheten på arealen eller ansöker om stöd för arealen genom åtgärden växttäcke vintertid enligt stödet för miljösystem.


Växttäckesslag som anmäls i höstanmälan

Ange hela basskiftets areal med ett växttäckesslag eller rita åtgärdsskiften om det finns flera olika växttäckesslag på basskiftet. Växttäckesslagen är:

  • äkta växttäcke

  • stubb

  • lätt bearbetning

  • växtrester

  • utan växttäcke


Äkta växttäcke

Ange ett äkta växttäcke som växttäckesslag om det på arealen finns ett obärgat växtbestånd, en höstgröda eller en annan växt har såtts på arealen eller om det på arealen finns exempelvis vallväxtlighet som överlever vintern. Observera att det växtbestånd som sås på hösten måste bli täckande, uppge arealer som inte grott eller som misslyckats som utan växttäcke.Du hittar mer info om växtslagen som skall anmälas i höstanmälan genom att klicka på rutan nedan:


Höstanmälan är öppen från 15.1 - 8.2

Comentários


bottom of page