top of page

Har du koll på markkarteringen?

Uppdaterat: 11 aug.

Nu är det igen aktuellt att kontrollera att markkarteringen är i kraft. Den skall förnyas innan den ikraftvarande upphör. Markkarteringen skall förnyas vart femte år. Viktigt är att komma ihåg att det är analysdatumet som gäller.


Markkarteringen är obligatorisk för de som har förbundit sig till miljöersättningen. Här kan du läsa info om markkarteringen som Livsmedelsverket gett: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/akerstod/miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning-2023/#Markkartering


Markkartering kan beställas av våra rådgivare, de utför markkarteringen endera manuellt eller maskinellt.


Markkartering (moms 0%)

Grundavgift: 120 € Markkarteringsprov: 13 €/ prov

Förflyttningsavgift: 100€ (tillkommer då en förflyttning av gatorn krävs t.ex. då skiftena ligger på olika ställen och man inte kan köra med gatorn mellan dem)


Om FHS förnyar din markkartering får du analyseringsavgiften lite förmånligare. Markkarteringsproven skickas in till Eurofins för analysering.


Ta i god tid kontakt med våra rådgivare och beställ markkartering.#vilyckastillsammans


bottom of page