top of page

Jordbruksrådgivning - Råd2030

Uppdaterat: 11 sep. 2023

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. FHS erbjuder Råd2030 rådgivning för 95 euro/timme, varav EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Jordbrukaren betalar endast den andel för rådgivningen som överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.


Vad kan du får rådgivning inom?


Hjälp med villkoren för jordbrukarstöd:

 • villkorlighet

 • villkor för miljöersättning

 • villkor för ersättning för djurens välbefinnande

 • villkor för ekologisk produktion.

Råd om välbefinnande och arbete:

 • jordbrukarens egen ork och välbefinnande

 • arbetssäkerhet och arbetsförhållanden

 • arbetsvillkor och olika dimensioner i rollen som arbetsgivare

 • utveckling av den egna kompetensen och sakkunskap

Tips för utveckling av din gård och förändringstålighet:

 • förbättring av energieffektiviteten och energiplaner

 • preliminär planering av investering

 • planering av generationsväxling

 • planering av ändring av produktionsinriktningen

 • skuldrådgivning

 • utveckling av försörjningsberedskapen på gårdsnivå

 • lönsamhetskalkyler

 • produktionskostnadskalkyler

 • affärsplaner

 • möjligheter till att producera bioenergi.

Förbättring av produktionsdjurens hälsa och välbefinnande:

 • hälsovårdsplan för produktionsdjur

Nytt för denna stödperiod är att odlingsplaneringen kan göras med Råd2030-medel. Odlingsplanering är inte mer obligatorisk men rekommenderas att den görs så att man vet att kraven inom villkorligheten uppfylls (t.ex. kravet på växtföljd)


Hur veta vilken rådgivare som du skall välja?


Du hittar ett register på samtliga rådgivare (i hela landet) genom att klicka på rutan nedan. Du kan bekanta dig registret och sedan välja den som du anser passa ditt behov bäst.


Hur kan jag beställa rådgivning?

 • Kontakta rådgivaren

 • Diskutera om rådgivningsbehovet

 • Boka en tid för rådgivningsbesöket (kan även utföras på distans/teams)

 • Rådgivaren gör en medelsreservation

 • Förbered dig enligt överenskommelse

 • Rådgivaren utför arbetet samt dokumenterar det ni gjort

 • Rådgivaren redovisar till Livsmedelsverket

 • Du får en faktura på resterande delen av timdebiteringen (20€) + mervärdesskatten för totala summan


Råd2030 rådgivare inom FHS:


Peter Friztén Nora Lindroos

Sara Niskanen Mats Norrholm

Denise Ramstedt


Ta kontakt med våra rågdivare - de hjälper dig!Commentaires


bottom of page